Sjömanssånger – Shanties and Sea Songs (och lite annat)

 • Adjö, farväl! För sista gång
 • Albertina
 • Arethusa (The Saucy Arethusa)
 • Blow Ye Winds in the Morning (old version)
 • Capstan Bar (Heave Me Boys Together)
 • Crossing the Bar
 • Crossing the Water
 • När nu jag seglar ut
 • Blind Mary (O´Carolan)
 • One Bottle More (O´Carolan)
 • Lord Galway´s Lamentation (O´Carolan)
 • Morgan Magan (O´Carolan)
 • Dead Horse
 • A Sailor Loves the Salty Sea
 • En sjöman älskar havets våg
 • En sjöman är så litet estimerad
 • En sjömansbrud skall blåklädd gå
 • En sjömans begravning
 • Spanish Ladies
 • Färjsundsbro
 • Gosse lilla
 • Haven tack
 • Hymn till Finland (Kung Karls jakt)
 • Håll rejt
 • Ireland Must Be Heaven
 • Jag dricker brännvin
 • I´ll have My Brandy
 • Brännvin är mitt enda gull
 • Josefin (med symaskin)
 • Kalliolle, kukkulalle
 • Kom hurtig sjömansgossar
 • Kom, kom med jullen
 • Meeting of the Waters
 • Morgonvisa (Morgonen ljusnar)
 • New York Girls
 • Nu så kommer julen
 • Nu står jul vid snöig port
 • Om etthundrade år
 • Roll Alabama
 • Roll the Woodpile Down
 • She Is Far From The Land
 • Signilskär (Post över Ålands hav)
 • Långt från land i julenatt
 • Så skimrande var aldrig havet
 • Skepparn full, lullan lej
 • While Still The Boat Sails Along
 • Ten Thousand Miles Away
 • Three Jolly Fishermen
 • When I Was A Fair Maid
 • Vem kan segla förutan vind
 • Who Can Sail Without Winds
 • Vinden drar
 • Winds Will Blow
 • Vi som på havet vida
 • Äggavisan